Publications:

Ad Astra, NOVA, nr. 4, Oslo, 1973.

Den Tibetanske Geriljaen og CIA i Tibet, Verdens Tak nr. 1, p. 38, Oslo, 2009.

DiffStar - Differensiell GPS. Co-Author Torbjørn Hals, Norsk tidsskrift for Sjøvesen, No.3, 1992.

FLYSAT, Stedfesting av 9 flyplasser i Sør-Norge ved hjelp av satellittsystemet GPS. Cand.Scient. thesis, Institute of Theoretical Astrophysics, University of Oslo, 1990.

FLYSAT, Stedfesting av 19 flyplasser i Norge ved hjelp av satellittsystemet GPS. Nordic Institute of Navigation, No. 4, 1990

GPS i rommet, 2nd Nordic Radio NAvigation Conference (NORNA), Lillehammer, 1991.

Island rundt, Juli 2013

Knaben Gruvor, noen livsfilosofiske betraktninger 50 år etter, Knaben Nytt nr. 48, Februar 2010.

Minoriteten har ikke alltid rett, Kronikk i Stavanger Aftenblad, 1. oktober 1971.

Position determination of 19 Norwegian airports by GPS. Nordic Society for Space Research (NSSR), Bolkesjø, 1990.

Radar altimetri, Nytt om romfart nummer 93,  januar-mars 1995, Norsk Astronautisk Forening, Oslo, 1995.

Satellittkommunikasjon til sjøs, Nytt om Romfart, 15. årgang, nummer 56, oktober-desember 1985 , Norsk Astronautisk Forening, Oslo og Uglita no.3, Grimstad, 1984.

Sykkel og filosofi i Himalaya, Lecture in Sjømannskirken, Los Cristianos, 7. november 2011

Sykkeltur rundt Lhasa, Verdens Tak nr. 1, p. 30, Oslo, 2008.

Sykkelturisten, EBOK.NO Butikk. Sykkelturisten, Amazon Kindle Edition 2017

Sykling i Spania, Spaniaposten nr. 20, 2010.

Søken etter intelligent liv i Universet, UFO Norge nr. 2, 2010.

The Albedo and Energy Balance of the Planet Neptune. Co-Author Eva Mezey, Nordic Research Course Project, Skibotn Astrophysical Observatory, University of Tromsø/, 1989.

The Bicycle Tourist: Travels and other adventures. Amazon Kindle Edition, 2017

Tibetanske isbreer, Verdens Tak, nr. 1, p.32, Oslo, 2010.

Tour de Iran, 12 June - 3 July 2009

Use of GPS in Seismic Tailbuoy Tracking systems in the North and Barents Sea. Co-Authors Carl-Erik Mo and Håssein Ræsmasma (Jostein Ekre), Lecture at ION GPS-91, Albuquerque, New Mexico, 1991.

Vannkraftverk og elver i Tibet mot nabolandene, Kronikk i Verdens Tak, nr. 2, s. 36, Oslo, 2009.