Utdannelse:

1987 — 1990 Cand.scient, Astrofysikk, Universitet i Oslo

1985 — 1988 Dataingeniør, Oslo Ingeniørhøgskole

1980 — 1984 Yogi, Chanteloube Centre d'Etudes, Montignac

1974 — 1975 Radio Offiser, Oslo Sjømannskole

1971 —         Radio & Krypto Operatør, KNM Tordenskjold, Sjøforsvaret.

1968 — 1971 Examen artium, Reallinja, Flekkefjord realskole og gymnas.

 

Erfaring:

2010 - 2021       Forfatter:

Skrevet Sykkelturisten boka om diverse sykkelturer og opplevelser i forbindelse med flytting fra Norge til Spania som en naturlig rehabilitering etter 40 år i Norges arbeids- og næringsliv. Neste bok er om "Pensjonisten" etter 10 år i Spania.

2007 - 2010       Selvstendig næringsdrivende:

Rådgiver ang. risiko og sikkerhet i kommunikasjonsnettverk og implementasjonen av diverse tjenester som IPTV, ip telefoni og informasjonssystemer i disse. Bedrifts- og organisasjonskonsulent. Styre-, prosjekt-, konferanse-, regnskap- og servicearbeid.  Artikkel- og kronikkforfatter, Klima og energi etterforsker. Skribent, styreleder og  Webmaster.

1999 - 2007      Senior programvare utvikler Norman Virus Control (Norman ASA):

Norman Internett Protection modul som scanner Internett trafikk til/fra datamaskiner etter virus. Utforskning av funksjoner i Windows operativsystemet som brukes til å overvåke og omforme datastrømmen. TCP/IP programmering og Reverse Engineering. Norman Native Interface programmering mellom WebGUI og programmoduler.

1998 - 1999       Navigation Processing Supervisor Fugro Norge

Prosjektleder i utvikling av ny loggemodul for navigasjonsprogrammet Starfix.seis. Prosjektet omfattet kravspesifikasjon og kvalitetskontroll av loggedata og ga bred erfaring i å instruere programmere i Fugro Survey, Perth og navigatører ombord i fartøyene over satelittnettverket slik at resultatet ble i overenstemmelse med den internasjonale UKOOA standarden.

Sentral rolle i utforming av nytt miljø for navigasjonsprossesering. Arbeidet resulterte i innkjøp av ny software QCPro fra Exploration Consultants Ltd. i London. Det ble lagt vekt på brukervennlighet og kunne kjøre programmet under Windows. Support på Sprint 3D fra Concept Systems Ltd. i Edinburgh under SUN Solaris.

Migrering av Microsoft Mail Server til Exchange Server under Windows NT 4.0 og sentral støttespiller i implementasjonen av ny teknikk og oppgradering av gammelt utstyr. Innstallasjon og support på mobile kommunikasjonsløsninger, blandet nettverk, UNIX og Windows.

Fugro Seastar rådgiver i overvåkningen av romværet der solaktiviteten kan påvirke GPS signaler og kompasser og derav kvaliteten i navigasjonsnettverket. Jordskjelv og tsunami varsler er nå blitt rutine i mange sammenheng.

1997 - 1998       Seniorkonsultent Keysoft AS:

Evaluering av Micro Focus NetExpress Visual Object Cobol for WM-data og Handelsbanken. Oppgaven var å vise at NetExpress egner seg for gamle Cobol programmerere fremfor Borland (Inprise) Delphi som ny utviklingsplattform.

Year2000 fiksing of av gamle Cobol programmer hos Bertel O. Steen A/S ved hjelp av Micro Focus Revolve.

System Administrator KeyNet, virtuelt kontor for Keysoft konsulenter ved hjelp av Microsoft BackOffice. Migrasjon Microsoft Mail Server to Exchange Server. Internett/Intranett utvikling og support.

1996                 Systemkonsulent: Geodata AS

Asker og Bærum politikammer, ArcView  kartoppslag for GATSoft journalsystem. Bærum brannvesen, ArcView kartoppslag og Telenor Mobitex meldingsformidling. GPS tracking av Tollpost Globe lastebiler. Mobitex interface to ArcInfo. Maritim IT, Fargis Norge and Windows support.

1995 – 1996      Sjefsnavigatør Read Well Services AS

VSP (Vertical Seismic Profiling) posisjonering,  kvalitetskontroll og videreutvikling av navigasjonsprogram.

1992 – 1995      Programvare ingeniør Kongsberg Spacetec AS

Systemanalytiker SvalSat (Svalbard Satellite Station), Norsk Romsenter utredning. Satellittstasjonen ble etablert i 1996 og er en stor suksess. Verdens største kommersielle bakkestasjon som følger og lasterd ned data fra 31 jordressurssatelliter og har dedikerte antenner i både C-, L-, S- og X-båndene.

Systemanalytiker NUS (National University of Singapore) bakkestasjon for jordobservasjonsatelitter. DPCM (Differential Pulse Code Modulation) av SPOT (Satellite Pour l’Observation de la Terre) Image 100 Mbps satellitdata for MWD (Moving Windows Display). Pionerprosjekt for å hjelpe NUS i gang.

Systemanalytiker CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) Demultiplexer programvare for ESTEC (European Space Research and Technology Center). CCSDS er en viktig standard for romdata kommunikasjon.

Systemanalytiker POEM (Polar Orbiting Environmental Mission) Ground Segment Acquisition Frame Synchroniser for ESTEC. POEM var en forløper til ENVISAT.

Systemingeniør PSS (Polar Satellite Service) systemdesign studie for Norsk Romsenter i tilfelle oppskyting av polare satelitter fra Andøya Space Center.

Prosjektingeniør flytting, analyse, design, utvikling og testing av ERS 2 LRDPF (Low Rate Data Procssing Facility) Radar Altimeter og Microwave Radiometer proesesseringsalgoritmer for ESRIN (European Space Research Institute). Hovedprosjekt som gikk over 2.5 år.

Oversetter Ariane 5 ISF (Installation de Simulateur Fonctionelle) rakettsimulator dokumentasjon. Fikk bruk for franske språkkunnskaper.

1991 – 1992      Project Engineer Kongsberg Navigation AS:

Design av MMI (Man Machine Interface) og sanntidsprogrammering under C og VRTX av Differential GPS Navigation System DiffStar/DiffTrack for offshore seismikk industrien. Dynamisk testing på NATO FORACS Norway og ombord GECO fartøyer.

1989 – 1990      Cand.scient. Hovedoppgave i Astrofysikk (Romgeodesi)

FLYSAT, Posiisjonering av 9 flyplasser i Sør Norge ved hjelp av GPS Satellittsystemet ved å bruke et NGS (National Geodetic Survey) program til manuelt å fikse GPS  fasemålinger for høypresisjon posisjonering  og utjevning i et geodetisk nettverk av flyplasser på oppdrag av FMGT (Forsarets Militærgeografiske Tjeneste) and Statens Kartverk. Porting av PC Fortran til VAX og utvikling av grafikkrutiner i IDL (Interactive Data Language)

1987                 Prosjektingeniør (sommerjobb) i TELOX Engineering AS:

ESA (European Space Agency) Studie av Nettverks grensesnitt for meldingspresentasjon for den planlagte landmobile satellitttjenesten ved hjelp av ARTEMIS (Advanced Research Technology MISsion), en satellitt som var på hold i mange år og ble skutt opp i år 2000.

Rigging av hardware på Braathens SAFE trafikkontrollsenter på Oslo Fornebu flyplass, Gullfaks B oljeplattform and Bodø hovedredningsssentral

1985 – 1986      Sikkerhetsvakt, Autoguard/Securitas, Bergens Bank, Oslo.

1976 – 1986      Radio Offiser, Mosvold Shipping, Mosvolds rederi, Ugland Coflexip og Andreas Ugland Management; tankskip, bulkcarriers, kabel- og rørleggingsfartøy, bilbåt, over hele planeten.

1974 – 1976      Fjernskriveroperatør, Associated Press, også noe teknisk- og vitenskapelig oversettelse og redigering.

1971 – 1972      Radio operatør, KNM Narvik, vernepliktig førstegangstjeneste. Radio og krypto arbeid.

 

Medlemskap:

Seniormedlem  American Institute of Aeronautics and Astronautics

American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) er verdens største tekniske forening for den globale fly- og romfartsbransjen.

Syklist            Club Bicisport Wilier de Canarias

Sykkelklubb på Kanariøyene med butikk i Los Cristianos. Alle kategorier, for aktive som turister.

Syklist             Flekkefjord Sykkelklubb

Alle kategorier, for aktive som turister.

Medlem            International Dzogchen Community

Dzogchen eller 'Den Store Perfeksjon' eller 'Ati Yoga' blir betraktet som den mest effektive vei til å erkjenne den naturlige tilstand. Dzamling Gar er lokalisert på Tenerife, en av Kanariøyene. På tibetank betyr "Dzamling” verden og “Gar” et sted hvor folk samles, som f.eks. en gard i Norge. De tilbyr et variert program med Meditasjon, Yantra Yoga, Vajra dans, Khaita gledelig dans og integrert medisin for velvære.

Medlem           Knabens venner     

Knabens Venner ble stiftet i 1992. Det er ei forening med formål å stimulere til kulturelle, sosiale og næringsmessige aktiviteter på Knaben gruver

Medlem           Norsk UFO Senter

UFO-NORGE er, siden 1973, en sammenslutning av personer og grupper fra hele Norge, med fenomenet UFO som felles interesseområde. Gjennom store deler av 2016 jobbet UFO-Norge og NETI for å slå sammen de to organisasjonene til èn større og mer slagkraftig forening. Samtalene bar frukter og 17.oktober 2016 var Norsk UFO Senter registrert i Brønnøysund. 26. mars 2017 hadde vi vårt første landsmøte og et nytt styre ble valgt.

Medlem           OBOS

OBOS ble stiftet i 1929, og det første borettslaget sto ferdig på Etterstad to år etter. Helt siden den gang har vi skaffet våre medlemmer boliger og forvaltet disse på en trygg måte. Og det skal vi fortsette med – lenge!

Medlem          SETI@home

SETI@home er et vitenskapelig eksperiment, basert i Universitet i California Berkeley, som bruker Internett tilkoblede datamaskiner i Søken etter Utenomjordisk Intelligens (SETI). Du kan delta ved å kjøre et gratis program som laster ned og analyserer radioteleskopdata fra verdensrommet.

Medlem           Sjømilitære Samfund

SMS er en organisasjon som vil arbeide for et godt og troverdig Sjøforsvar. SMS engasjerer seg i forhold som berører Sjøforsvarets tarv og utvikling. SMS søker å engasjere seg i prosessen slik at fattede beslutninger kan støttes.

Medlem           U.S. Naval Institute    

USNI er et selvstendig forum for å utvikle den professionelle, tekniske og vitenskapelige forståelsen av marinens kraft og andre saker som er viktig for Sjøforsvaret. Ære, Mot og Forpliktelse - tjeneste fremfor seg selv.