Ad Astra, NOVA, nr. 4, Oslo, 1973.

Den tibetanske geriljaen og CIA i Tibet, Verdens Tak, nr. 1, Oslo, 2009.

DiffStar - Differential GPS. Co-Author Torbjørn Hals, Norsk tidsskrift for Sjøvesen, No.3, 1992. Sjømilitære Samfund

FLYSAT, Stedfesting av 9 flyplasser i Sør-Norge ved hjelp av satellittsystemet GPS. M.Sc. thesis, Institute of Theoretical Astrophysics, University of Oslo, 1990.

FLYSAT, Stedfesting av 19 flyplasser i Norge ved hjelp av satellittsystemet GPS. Nordic Institute of Navigation, No. 4, 1990.

GPS i rommet, 2nd Nordic Radio Navigation Conference (NORNA), Lillehammer, 1991.

Minoriteten har ikke alltid rett, Kronikk i Stavanger Aftenblad, 1. oktober 1971.

Position determination of 19 Norwegian airports by GPS. Nordic Society for Space Research (NSSR), Bolkesjø, 1990.

Radar altimetri, Nytt om romfart no.1, Norsk Astronautisk Forening, Oslo, 1995.

Satellittkommunikasjon til sjøs, Uglita no.3, Grimstad, 1984.

Sykkeltur rundt Lhasa, Verdens Tak, nr. 1, Oslo, 2008.

Sykkelturisten: Reiser og andre eventyr, Los Cristianos 2016.

Sykling i Spania, Spaniaposten nr. 20, 2010.

Søken etter intelligent liv i Universet, UFO Norge nr. 2, 2010.

The Albedo and Energy Balance of the Planet Neptune. Co-Author Eva Mezey, Nordic Research Course Project, Skibotn Astrophysical Observatory, University of Tromsø, 1989.

Tibetanske isbreer, Verdens Tak, nr. 1, Oslo, 2010.

Use of GPS in Seismic Tailbuoy Tracking systems in the North and Barents Sea. Co-Authors Carl-Erik Mo and Håssein Ræsmasma (Jostein Ekre), ION GPS-91, Albuquerque, New Mexico, 1991.

Vannkraftverk og elver i Tibet mot nabolandene, Kronikk i Verdens Tak, nr. 2, Oslo, 2009.