Publikasjoner:

Ad Astra, NOVA, nr. 4, Oslo, 1973.

Den Tibetanske Geriljaen og CIA i Tibet, Verdens Tak nr. 1, p. 38, Oslo, 2009.

DiffStar - Differensiell GPS. Co-Author Torbjørn Hals, Norsk tidsskrift for Sjøvesen, No.3, 1992.

FLYSAT, Stedfesting av 9 flyplasser i Sør-Norge ved hjelp av satellittsystemet GPS. Cand.Scient. thesis, Institute of Theoretical Astrophysics, University of Oslo, 1990.

FLYSAT, Stedfesting av 19 flyplasser i Norge ved hjelp av satellittsystemet GPS. Nordic Institute of Navigation, No. 4, 1990

GPS i rommet, 2nd Nordic Radio NAvigation Conference (NORNA), Lillehammer, 1991.

Island rundt, Juli 2013

Jorda rundt på 97 dager, Foredrag i Forbrukerrnes Kabelnettforbund, Gardermoen, 5. april 2008.

Knaben Gruvor, noen livsfilosofiske betraktninger 50 år etter, Knaben Nytt nr. 48, Februar 2010.

Minoriteten har ikke alltid rett, Kronikk i Stavanger Aftenblad, 1. oktober 1971.

Position determination of 19 Norwegian airports by GPS. Nordic Society for Space Research (NSSR), Bolkesjø, 1990.

Radar altimetri, Nytt om romfart nummer 93,  januar-mars 1995, Norsk Astronautisk Forening, Oslo, 1995.

Satellittkommunikasjon til sjøs, Nytt om Romfart, 15. årgang, nummer 56, oktober-desember 1985 , Norsk Astronautisk Forening, Oslo og Uglita no.3, Grimstad, 1984.

Sikkerhet i åpne kabelnett Foredrag i Forbrukerrnes Kabelnettforbund, Gardermoen, 7. mars 2009.

Sykkel og filosofi i Himalaya, Foredrag i Sjømannskirken, Los Cristianos, 7. november 2011

Sykkeltur rundt Lhasa, Verdens Tak nr. 1, p. 30, Oslo, 2008.

Sykkelturisten, EBOK.NO Butikk. Sykkelturisten, Amazon Kindle Edition 2017

Sykling i Spania, Spaniaposten nr. 20, 2010.

Søken etter intelligent liv i Universet, UFO Norge nr. 2, 2010.

The Albedo and Energy Balance of the Planet Neptune. Co-Author Eva Mezey, Nordic Research Course Project, Skibotn Astrophysical Observatory, University of Tromsø/, 1989.

The Bicycle Tourist: Travels and other adventures. Amazon Kindle Edition, 2017

Tibetanske isbreer, Verdens Tak, nr. 1, p.32, Oslo, 2010.

Tour de Iran, 12 June - 3 July 2009

Use of GPS in Seismic Tailbuoy Tracking systems in the North and Barents Sea. Co-Authors Carl-Erik Mo and Håssein Ræsmasma (Jostein Ekre), Lecture at ION GPS-91, Albuquerque, New Mexico, 1991.

Vannkraftverk og elver i Tibet mot nabolandene, Kronikk i Verdens Tak, nr. 2, s. 36, Oslo, 2009.